Modelarnia w Tarnobrzegu

Modelarnia działa od roku 2015. Skupia grupę dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 17 roku życia. W zajęciach biorą udział także grupy rodzinne (dzieci z rodzicami lub dziadkami). Celem spotkań jest budowa modeli żaglowców i przygotowanie do uczestnictwa w konkursach modelarskich.

Ważnym symptomem i znakiem czasu jest integrowanie się ze środowiskiem ludzi niepełnosprawnych, którzy często w modelarstwie „biją” swoich zdrowych rówieśników w precyzji wykonania (w zajęciach uczestniczą uczniowie autystyczni , w tym z Zespołem Aspergera, uczniowie niedosłyszący). Praca w modelarni, jak rzadko która działalność terapeutyczna, uczy współpracy i wyzwala potrzebę wzajemnej pomocy w grupie. Uczy wytrwałości w podejmowanych przedsięwzięciach, spokoju w czasie wykonywania precyzyjnych czynności.

Osoby zajmujące się modelarstwem osiągają duże postępy związane z poprawą kondycji psychicznej i ruchowej. Realizacji postawionych przed uczniami zadań wiąże się z długofalowym planowaniem postępów oraz wzrostem cierpliwości w działaniu. Działalność ta pozwala powrócić do miłego wspomnień z dzieciństwa, które cechowało się zadowoleniem i radością. Na świecie budową modeli zajmują się miliony ludzi, powstają akademie modelarskie (ostatnio w Australii). Modelarstwo staje sie przedmiotem obowiązkowym w szkole, dając uczniom możliwość rozwoju, pasję, ucieczkę od stresów, jest pretekstem do wypoczynku umysłowego, a nie rzadko staje się w konsekwencji sposobem na życie.

Gdzie i kiedy odbywają się zajęcia

Serdecznie zapraszamy na zajęcia, które odbywają się:

  • W pomieszczeniach Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Tarnobrzegu, w każdy poniedziałek od godziny 15.15 do 17.
  • W pomieszczeniach MOSiR Tarnobrzeg, znajdujących się obok boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu, w każdą sobotę od godziny 9 do 12 oraz we wtorki od 17 do 19.

Lokalizacja obu modelarni została zaznaczona na poniższej mapie.

tbgmapa_mala

Galeria zdjęć

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej zdjęciami, dzięki nim każdy może poczuć atmosferę panującą w trakcie spotkań.