Działalność

Z obserwacji i analizy wynika, iż w Europie modelarstwo zyskuje miano bardzo poważnej działalności edukacyjnej oraz kulturotwórczej. Może być również stosowane jako pomoc w profilaktyce antyuzależnieniowej. Modelarstwo to nie tylko hobby, to również poznanie historii danego kraju i używanego sprzętu wojskowego czy cywilnego. W prowadzonych modelarniach oraz w trakcie wystaw promujemy i realizujemy te wszystkie poczynania.