O nas

Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych „Dragon” założone zostało w 2016 roku. Jednak początki działalności, związanej z propagowaniem modelarstwa i promocją regionu w trakcie trwania imprez modelarskich przez późniejszych założycieli stowarzyszenia, rozpoczęły się już w 2006 roku. Wtedy to Tomasz Ciach, pracując w szkole jako nauczyciel, rozpoczął starania o stworzenie Uczniowskiego Koła Modelarskiego „Błękit”. Wraz z występami na międzynarodowych konkursach, najpierw na Mistrzostwach Świata w Jabloncu, a później wraz z Mateuszem Bochyńskim, na Mistrzostwach Europy w Timisoarze, rozpoczęli propagowanie naszego regionu w środowisku modelarzy polskich i zagranicznych. 10 lat obecności w modelarskim świecie pozwoliło na zdobycie doświadczenia, koniecznego do osiągania sukcesów na konkursach, jak również przy wychowywaniu kolejnych pokoleń modelarzy. Czas ten zaowocował także wieloma znajomościami wśród działaczy i wydawców, pomocnymi w trakcie organizacji wyjazdów, konkurów, a także w codziennym funkcjonowaniu modelarni.

Od 2006 roku w regionie powstały modelarnie w tarnobrzeskim „Hetmanie” oraz, przy wsparciu lokalnych MOSiR, w Tarnobrzegu i Sandomierzu. Nadal działa modelarnia założona w Katolickim Gimnazjum w Sandomierzu. W roku szkolnym 2016/17 po raz pierwszy, w ramach techniki, uczestnictwo w zajęciach stało się obowiązkowe dla uczniów klas pierwszych gimnazjum.

Działalność ta, wraz z rozwojem modelarstwa w rejonie, stało się podstawą do założenia stowarzyszenia, którego cele działania sformułowane zostały na podstawie tych realizowanych przez nas już od ponad 10 lat.

Nasze cele

W chwili zakładania stowarzyszenia wymienione zostało ponad 10 zakresów, których realizacji podporządkowana jest jego działalność. Wszystkie z nich można poznać zapoznając się ze statutem. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze cele:

  • działalność na rzecz wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wyniku popadania w uzależnienia,
  • prowadzenie pracowni modelarskiej, organizowanie spotkań i warsztatów modelarskich,
  • rozwijanie wiedzy o modelarstwie poprzez poszerzanie wiedzy historycznej i umiejętności dotyczących budowanych replik okrętów, samolotów i pojazdów,
  • organizowanie konkursów i wystaw modelarskich,
  • wspomaganie modelarzy uczestniczących w konkursach, wystawach modelarskich.

Dołącz do nas

Jeżeli po zapoznaniu się z naszą historią i celami jakie realizujemy, chcesz do nas dołączyć, wystarczy wypełnić deklarację i skontaktować się z nami. Zależy nam na jakości działania, dlatego wierzymy, że każdy nowy członek stowarzyszenia wniesie do niego wiele zaangażowania i chęci do współpracy. Nikogo nie zmuszamy do członkostwa, uczestnicząc w zajęciach modelarskich, wcale nie musisz być członkiem stowarzyszenia. Nie musisz także sklejać modeli, aby do nas dołączyć, wystarczy że podzielasz pasję do modelarstwa i chcesz razem z nami działać na rzecz jego rozwoju. Serdecznie wszystkich zapraszamy, bo warto. Decyzja należy do Ciebie.

Korzyści z członkostwa

O korzyściach piszemy dopiero w tym miejscu, ponieważ chcemy, aby pasja i chęć do działania były zawsze na pierwszym miejscu, przed osobistymi korzyściami. Oferujemy jednak naszym członkom wsparcie w organizacji wyjazdów i udziale w konkursach, pomoc w dostępie do materiałów modelarskich, dokumentacji i publikacji historycznych, ale przede wszystkim możliwość udziału w zebraniach, zgłaszania swoich uwag i pomysłów dotyczących funkcjonowania i kierunku rozwoju naszej działalności oraz głos we wszelkich sprawach dotyczących stowarzyszenia.

Udziel nam wsparcia

Działamy w dużej mierze z dziećmi i młodzieżą, chcemy aby ich pasja nie była dużym obciążeniem finansowym dla rodziców, tak aby każdy zainteresowany mógł rozwijać swoje zainteresowanie modelarstwem. W szczególności zależy nam, aby składki członkowskie pozostały na zawsze w wysokości 0zł. Co więcej staramy się, aby każdy, w szczególności dzieci i młodzież, chętni zająć się modelarstwem i z zaangażowaniem kleić modele, dostawali je od nas za darmo. Wierzymy, że zachęci to dzieci do pracy, wzbudzi w nich zainteresowanie techniką, będzie szansą do rozwoju.
Jeśli również chcesz się przyczynić do popularyzacji modelarstwa wśród młodzieży, uważasz że jest to korzystniejsza forma spędzania czasu niż rozrywka w wirtualnym świecie, chcesz zachęcić młode pokolenia i pomóc rozwijać ich pasję do modelarstwa, zostań członkiem wspierającym. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami i zadeklarujesz chęć pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej przy realizacji naszych celów. Możesz także przekazać darowiznę na numer konta znajdujący się w stopce strony lub klikając w poniższą grafikę.

Zarząd

Na koniec chcemy, żebyś poznał członków zarządu. Ponieważ we wszelkich sprawach związanych ze stowarzyszeniem, kontaktować się będziesz właśnie z nimi.

Tomasz Ciach

Tomasz Ciach

Prezes stowarzyszenia

Tomasz Ciach

Prezes stowarzyszenia

Mateusz Bochyński

Mateusz Bochyński

Wiceprezes stowarzyszenia

Mateusz Bochyński

Wiceprezes stowarzyszenia